Tuesday, 25/01/2022 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tô Hạp
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Thực hiện Công văn số 2333/SGDĐT-GDTrHTX ngày 16/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai “Tuần lễ hưởng ứng học
tập suốt đời năm 2021”, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mầm
non, phổ thông thuộc huyện Khánh Sơn, tổ chức Tuần lễ với nội dung cụ thể
như sau:
1. Yêu cầu
Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút
được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức,
đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học
tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
2. Chủ đề:
Chủ đề của Tuần lễ năm 2021: “Chuyển đổi số để xây dựng thành công
một xã hội mới”.
3. Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày
07/10/2021, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ HTSĐ sẽ được tổ chức vào Thứ sáu,
ngày 01/10/2021.(Địa điểm tại trường THCS Ba Cụm Bắc)
4. Nội dung, cách thức tổ chức các hoạt động và tuyên truyền
a) Nội dung, cách thức tổ chức các hoạt động
Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cụ thể, các đơn vị trường chủ
động tổ chức Tuần lễ với nội dung, hình thức phù hợp, tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. theo
một số hoạt động gợi ý như sau:
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của trường, tổ chức liên quan,
các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber) về tầm quan trọng của việc học
tập suốt đời, cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học tập
suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các
văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; các hoạt động của Tuần lễ để
người dân biết và tham gia.
- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử
dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ
huynh, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về công dân học tập, công dân toàn cầu
giúp học sinh và người dân tìm hiểu các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công
dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.
- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, hợp tác, chia
sẻ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý,
nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô
hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu giấy và
tài liệu số với nhau.
- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ
sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại trung tâm học tập cộng
đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập
tại thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ, góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu
học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt
đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.
b) Nội dung tuyên truyền
Trên cơ sở chủ đề của Tuần lễ, các trường tổ chức treo băng rôn, khẩu
hiệu, áp phích tuyên truyền theo các nội dung gợi ý sau:
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.
(01/10/2021 – 07/10/2021)
- Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối
cảnh đại dịch COVID-19.
- Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội mới.
- Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương,
đơn vị, cộng đồng.
5. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa–nô tuyên truyền trong “Tuần lễ
hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” (theo các nội dung gợi ý tại mục 4.b).
- Căn cứ vào các nội dung, cách thức tổ chức theo gợi ý tại mục 4, có kế
hoạch tổ chức tuyên truyền và lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động với nội
dung, hình thức phù hợp với chủ đề trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
năm 2021”.
- Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc vận động quyên góp sách và
phát triển thư viện nhà trường; có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách
thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Kiên quyết
không đưa vào nhà trường những sách có nội dung không phù hợp.
- Đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc học sinh thường
xuyên đọc sách.
Kết thúc Tuần lễ, các trường báo cáo kết quả tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời năm 2021” về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày
10/10/2021 (qua Hội Khuyến học huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở
Giáo dục và Đào tạo.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 17
Tháng 01 : 113
Năm 2022 : 113