Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tô Hạp

Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
02583 868696
c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn