Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 13
Năm 2020 : 6.263
 • Cao Thị Kiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   ctkien.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   dnhanh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   pvthanh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0985200366
  • Email:
   nvminh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Đào Viết Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0906535334
  • Email:
   dvdiep.c3kson@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0968115579
  • Email:
   ntmhuong.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới