Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 116
Năm 2021 : 1.670
 • Đinh Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0911552830
  • Email:
   dnhanh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0919648667
  • Email:
   ntmhuong.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Thị Kiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   ctkien.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Đinh Ngọc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   dnhanh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Email:
   pvthanh.c2thap.ks@khanhhoa.edu.vn
Video Clip
Văn bản mới